Blue Office

WebCRM, het Customer Relation Management Systeem (CRM) van Blue Point en onderdeel van het integrale businesssysteem van Blue Point, geeft u de mogelijkheid om uw relaties, uw contacten en uw potentiële verkopen op een flexibele manier te beheren. Deze toepassing is een efficiënte CRM-applicatie, die schaalbaar, flexibel en portable is. Het is een webtoepassing, waardoor u er via geautoriseerde toegang overal ter wereld gebruik van kunt maken. De toepassing kan zowel op een lokale host als via een Internet Provider (IP) gedraaid worden en is hardware-platformonafhankelijk.
Deze toepassing vormt samen met WebERP, de logistieke toepassing van Blue Point, een totaaloplossing voor kleine tot middelgrote bedrijven. 
WebCRM is vooral geschikt voor bedrijven en instellingen in het MKB, die wel de voordelen van een profes-sionele businesstoepassing nastreven, maar niet de nadelen ervan, zoals hoge investeringen, weinig flexibiliteit, en alleen lokaal beschikbaar. Tevens biedt deze oplossing de mogelijkheid voor uw relaties, zoals klanten, leveranciers en personeel om gebruik te maken van uw informatie via e-business functionaliteit.

Functionele eigenschappen
Het CRM-systeem biedt u alle basisfuncties, die u van een dergelijke applicatie verwacht en die in de laatste 15 jaar gemeengoed zijn geworden.
 WebCRM  helpt u en uw vertegenwoordigers om het werk goed te doen. Het is modulair van opzet en biedt modules voor leads, relaties en contacten, opportunities, activiteiten en taken, grafische informatie, notes en attachments, reporting en email, signaleringen, etc. Met dit systeem blijft u op de hoogte van alle deals/prospectieve kansen, die er in uw bedrijf spelen op enig moment. Een voorbeeld hiervan is de pijplijn, die op het hoofdscherm in grafische vorm getoond wordt. Het systeem laat u op een flexibele en eenvoudige manier de relaties, de contacten, de opportunities,  de email, de telefoongesprekken, de aanteke-ningen, etc. etc. op een planmatige manier beheren. 

Taken, zoals belacties, afspraken, etc. in de toe-komst, kunt u op relatie-/contactniveau vastleggen.

Het systeem kan voor u deze taken bijhouden en signaleren. Door het gehele systeem kunnen met hotkey´s alle functies opgeroepen worden
De look&feel van deze applicatie is dezelfde als die u in andere applicaties gewend bent. Er zijn diverse templates beschikbaar voor een geschikte user-interface. Deze kunnen per user geselecteerd worden, evenals dat per user een taal gekozen kan worden.
Er zijn diverse talen beschikbaar, zoals Nederlands, Engels, Duits, Frans, etc.
Per user kan er data, zoals relatiedata, geïmpor-teerd worden.

 

 

 Hierboven ziet u links het aanmeldscherm en rechts ziet u het startscherm voor de gebruik

 

De applicatiemodules

Leads
Deze module biedt gestandaardiseerde processen voor een consistent leadkwalificatieprotocol. Met een druk op de knop wordt een lead omgezet in een prospect. Vanuit de relatiegegevens worden de gegevens overgenomen in de prospectdata.

 

links ziet u een selectiescherm en rechts het resultaat van de selectie (hier als voorbeeld relatiegegevens)


Opportunities
WebCRM biedt een easy-to-use module voor het beheer van de opportunities. Het gehele proces vanaf de initiële start tot aan het afsluiten kan hier in gevolgd worden. Gegevens van concurrenten, broninformatie, beslissersinformatie, etc. worden hier beheerd. Ook in een omgeving waarin met een verkoopteam gewerkt wordt, kunnen de vertegenwoordigers gemakkelijk zien wie er wat doet per prospect.

Relaties en contacten
Met deze module kunt u gemakkelijk de belangrijkste gegevens van de relaties en hun contactpersonen beheren. Een druk op de knop en u hebt alle gegevens van uw relatie op het scherm, inclusief de gegevens van de contactpersonen en de activiteitenhistorie (wat is er door wie hier gedaan).
Ook kan er gesynchroniseerd worden tussen deze module en MS Outlook.

Activiteiten en taken
Het beheren en geïnformeerd worden over de acties bij de relaties is het hart van het CRM-systeem
WebCRM  biedt een simpele en heldere set aan tools om snel de specifieke taken, telefoon-gesprekken, emails en afspraken af te handelen. Met de extra functies voor email en PDA-koppelingen hebben de vertegenwoordigers een uitmuntende tool in handen om hun werk naar behoren te kunnen doen.

Notes en attachments.
Bij alle telefoongesprekken, opportunities en prospects kunnen aantekeningen bewaard worden. Ook kunnen er HTML-aantekeningen gemaakt worden om te gebruiken als file-attachments bij emailberichten.

Grafische monitor.
In deze module, ook wel dashboard genoemd, worden een aantal grafieken getoond, waaruit in één oogopslag de status van de prospecting verkregen kan worden.
Zo is er een grafiek, waar per prospectstatus (prospecting, kwalificatie, behoefteanalyse, demo, offerte, onderhandeling, gewonnen, verloren) de verwachte score bekeken kan worden, uitgedrukt in Euro´s en per vertegenwoordiger. Ook is er een grafiek met cumulatieve gegevens van verwachte scores per periode (maand) voor alle vertegen-woordigers. Verder is er een statistische grafiek, waarin informatie getoond wordt op basis van welke bron (koude prospecting, klanten, emailactie, beurs, etc.) de verwachte score te verwachten is.

Technische achtergrond.
WebCRM is ontwikkeld in PHP met een MySql-database en Apache server, dat op meerdere platforms, zoals Windows2000, Windows2003, Linux, Unix, etc. draait. PHP in combinatie met een MySql-database en een Apache server is een zeer veel voorkomende combinatie van standaard omgevingen, die door elke Internet Provider wordt ondersteund.

Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van thin-client principes: u hebt alleen een PC en een webbrowser nodig. Ook met een PDA kan de toepassing gebruikt worden. De toepassing draait op een fysieke server, die zich lokaal of bij een Internet Provider bevindt. Indien gewenst kan Blue Point ook voor u hosten dan wel er voor zorgen, dat deze bij een goede provider gehost wordt.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de verkoopafdeling van Blue Point te bereiken op telefoonnummer +31 (0)547 380 650. U kunt ook e-mailen. Vult u dan het informatieformulier zo volledig mogelijk in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op