Blue Office

Introductie... WebERP
Goede software moet zo zijn als een nieuwe precisie machine. Het moet steeds maar weer de processen herhalen, stile, snel, onjuiste inputs filteren om er verzekerd van te zijn, dat er altijd weer een perfect produkt , met minimaal toezicht verkregen wordt.

De WebERP-machine
Weberp is volledig uitgerust met alle funkties, die nodig zijn om zowel multi-valuta betalingen, multi-lokatie voorraad, multi-valuta ontvangsten, als bankrekeningen en algemene boekhouding te verwerken.
Alle funkties zijn volledig beveiligd om er voor in te staan dat er geen schade aan de data ontstaat.
WebERP is ontwikkeld met de beste tools en volledig geschreven in PHP. Nauwgezette aandacht voor details en ontwerp heeft in snelheid en kracht geresulteerd.
Het verrichten van service en maatwerk is gemakkelijk, omdat wij zelf over alle sources en technieken beschikken. Dit maakt ook performance-verbeteringen en maatwerk mogelijk. Een groot voordeel ten opzichte van standaard pakketten, waar alleen aan de buitenkant parameters ingesteld kunnen worden. 

Integratie
In de dynamische en vaak complexe zakenwereld, is communicatie key. WebERP is geintegreerde software, geschikt om gelijktijdig vele funkties uit te voeren. Elk  proces gebruikt de laatste real-time informatie nadat het is gewijzigd door andere processen in andere delen van de business. Continue online beschikbaarheid van de huidige status van elk gebied van de business is een kritische voordeel in de tegenwoordige "fast moving business" omgeving.

Technologie
Wat  WebERP anders maakt ten opzicht van andere systemen, is dat het volledig gebruik maakt van de Internet technologie, waardoor het maximaal schaalbaar is. Het vereist een minimale bandbreedte, een webbrowser en Acrobat Reader. De client-software is hier al voor de meeste gebruikers op uitgerust. Een ERP-systeem, dat vanaf het begin ontworpen is om gemakkelijk als een webapplication gebruikt te kunnen worden.

Elke apparaat, dat met een web browser kan werken kan als client aan het systeem gekoppeld worden daar er geen beperkingen zijn in het wel of niet beschikbaar hebben van een of andere toolset. Het systeem produceert vlakke en eenvoudige HTML, dat  door alle browsers verwerkt kan worden.

Omdat de onderliggende programmeertaal PHP native interfaces heeft naar vele relationele database servers en als een module binnen de Apache-server gebruikt kan worden, is zijn performance exceptioneel. Zelfs als het gebruikt wordt op een LAN (Local Area Network)  met grote databases zijn de responsetijde extreem veel beter dan de traditionele client/server-systemen. Geen andere technologie is zo goed getest op gebruik als het Web!

Belangrijke Design-overwegingen:

  • Eenvoudige navigatie
  • Minimalisatie van het bandbreedtegebruik
  • Minimale client software nodig - geen Java nodig - alleen een browser. Sommige PDA browsers hebben geen Java en sommige Java-clients zijn niet altijd  compatible. Java gebruikt ook veel verwerkingscapaciteit op de client. Alleen een minimale client-PC is voor WebERP nodig.
  • Heldere schermen met minimale rommel.
  • Database and data integriteit door gebruik te maken van sessie-data and databasetransacties (rollback).
  • Eenvoud van onderliggende programma´s, zodat ze snel en gemakkelijk te begrijpen zijn en zonodig aangepast kunnen worden. 

 

Voor verdere detailinformatie van de modules zie features